KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   
 Bijzonderheden  
 Voorganger  ds. Alida Groeneveld
Ouderling(en) Anja Homburg
Diaken(en) Ries Jelier
Kosters Henk Westerhoff, Ella v Oostenbrugge
Organist Walter vd Brom
Lector Heleen vd Brom
Collectanten  Lidy Nijhof, Tiny Liebeek, Jan Nicolai, Ria Vreeken
Ontvangstcommissie Tiny Liebeek, Ger v Waveren
Leiding créche Elisabeth Sollman
Kindernevendienst Liesbeth, Emmelieq
Koffiedienst Bas en Ida v Duuren 
Bloemen  Maria Snijder
Autodienst Dick Vlot
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  
Sparrenheide