KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   
 Bijzonderheden  
 Voorganger  ds. Kees Visser
Ouderling(en) Harry Smit
Diaken(en) Clara Hagen
Kosters Bram Dekker, Theo Visser
Organist Paul v Oosten 
Lector Dixy Veenstra
Collectanten  Liesbeth vd Ploeg, Anja Homburg, Cees Heek, Elly Heek
Ontvangstcommissie Janneke v Zanten, Gerry Wolleswinkel
Leiding créche Elisabeth Sollman
Kindernevendienst Peter, Emmelie
Koffiedienst Jan en Xenia Wolleswinkel
Bloemen  Wil Koopman
Autodienst Riek v Donselaar
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  
Sparrenheide