KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   
 Bijzonderheden  Pinksteren familiedienst
 Voorganger  ds. Aleida de HOOG
Ouderling(en) Thea Jelier
Diaken(en) Jan Geurkink
Kosters  Jan Sinke, Henk Westerhoff
Organist Wouterr ~Hasrbers
Lector Marieke Schut
Collectanten  Ria v Grondelle, Rebekka Geitenbeek, Greet Wagenaar, Janwillem Ypma
Ontvangstcommissie Thea de Goede, Nel vd Meer
Leiding créche Anneke Sinke
Kindernevendienst  
Koffiedienst BVabette Dubbeld, Margreet le Clercq
Bloemen  Thea Jelier
Autodienst Riek v Donselaar
Beamer etc.   
Bartimeus  Ron Spruit
Nassau-Odijck  
Sparrenheide