KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   
 Bijzonderheden  Cantorij
 Voorganger  Alex Brinkman
Ouderling(en) Gijs Schaap
Diaken(en) Jan Geurkink
Kosters  Corma Schaap, Ella v Oostenbrugge
Organist Paul v oosten
Lector Barend Samsom
Collectanten  Remco Leyh, Ger v Waveren, Joke de Vaal, Ab v Westreenen
Ontvangstcommissie Ida Mol, Ria Lips
Leiding créche Elisabeth Sollman
Kindernevendienst Mathilde, Bram 
Koffiedienst  Ria en Lottye v Reuler
Bloemen  Ida Mol 
Autodienst Riek v Donselaar
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  
Sparrenheide