KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   
 Bijzonderheden  
 Voorganger  Alex Brinkman
Ouderling(en) Harry Smit
Diaken(en) Jan Geurkink
Kosters  Theo Visser, Henk Westerhoff
Organist Paul v Oosten
Lector Thijs vd Berg
Collectanten  Lidy Nijhof, Tiny Liebeek, Jan Nicolai, Ria Vreeken
Ontvangstcommissie Anneke Sinke, Tiny Liebeek
Leiding créche Anneke Sinke, Ina v Ginkel
Kindernevendienst Kamiel, Margreet
Koffiedienst Jan en Xenia Wolleswinkel
Bloemen  Heleen ve Brom
Autodienst Dick Vlot
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  
Sparrenheide