KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   
 Bijzonderheden  
 Voorganger  Alex Brinkman
Ouderling(en)  Berend Ponger
Diaken(en) Jan Geurkink
Kosters  Corma Schaap, Jan Sinke
Organist Paul v Oosten
Lector Gerard v Donselaar
Collectanten  Liesbeth vd Ploeg, Anja Homburg, Cees Heek, Elly Heek
Ontvangstcommissie Tineke Bos, Gerry Wolleswinkel
Leiding créche Mirjam Dekker
Kindernevendienst Rebekka, Hanneke
Koffiedienst Els Kooij, Thea Jelier
Bloemen  Lies Cevaal
Autodienst Dick Vlot
Beamer etc.   
Bartimeus  Gijs Schaap
Nassau-Odijck  
Sparrenheide