KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   7 juli 2019 10.00 u
 Bijzonderheden  
 Voorganger  ds. Aleida de Hoog
Ouderling(en) Evert Geitenbeek
Diaken(en) Clara Hagen
Kosters  Bram Dekker, Ella v Oostenbrugge
Organist Walter vd Brom
Lector Thijs vd Berg
Collectanten  Ria v Grondelle, Rebekka Geitenbeek, Greet Wagenaar, JanWillem Ypma
Ontvangstcommissie Gerrie Bos, Ger v Waveren
Leiding créche Elzabeth Sollman
Kindernevendienst Mathilde, Ben
Koffiedienst Babette Dubbeld, Margreet le Clercq
Bloemen  Elly Dekker
Autodienst Dick Vlot
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  Berend Ponger
Sparrenheide Harry Smit