KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   14 juli 2019 10.00 u
 Bijzonderheden  
 Voorganger  Ds. Sam Janse
Ouderling(en) Harry Smit
Diaken(en) Jan Geurkink
Kosters Jan Sinke, Theo Visser
Organist Walter vd Brom
Lector Esther Geitenbeek
Collectanten  Remco Leyh, Ger v Waveren, Joke de Vaal, Ab v Westreenen
Ontvangstcommissie Janneke v Zetten, Thea de Goede
Leiding créche Heleen vd Brom
Kindernevendienst Peter, Ben 
Koffiedienst Ria v Grondelle, Margo Visser
Bloemen  Heleen vd Brom
Autodienst Heleen vd Brom 
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  
Sparrenheide