KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   21 juli 2019 10.00 u
 Bijzonderheden  Gezamenlijke dienst met 't Hoge Licht
 Voorganger  ds. E. Hofman-v Schie
Ouderling(en)  
Diaken(en)  
Kosters  
Organist  
Lector  
Collectanten   
Ontvangstcommissie  
Leiding créche  
Kindernevendienst  
Koffiedienst  
Bloemen   
Autodienst  Heleen vd Brom
Beamer etc.   
Bartimeus  Ron Spruit
Nassau-Odijck Anja Homburg
Sparrenheide