KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   11 augustus 2019 10.00 u
 Bijzonderheden  Gezamenlijke dienst met 't Hoge Licht
 Voorganger  ds. Bernhard Baakman
Ouderling(en) Evert Geitenbeek 
Diaken(en) Ries Jelier
Kosters Ella v Oostenbrugge, Henk Westerhoff
Organist Arjan Veen
Lector Leen Terlouw
Collectanten  Lidy Nijhof, Tiny Liebeek, Jan Nicolai, Ria Vreeken
Ontvangstcommissie Nel vd Meer, Ida Mol 
Leiding créche  Elizabeth Sollman
Kindernevendienst Arendi, Emmelie
Koffiedienst ??
Bloemen  Hilde Geurkink
Autodienst Dick Vlot
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  
Sparrenheide