KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   18 augustus 2019 10.00 u
 Bijzonderheden Gezamenlijke dienst met 't Hoge Licht & HA
 Voorganger  ds Aleida de Hoog
Ouderling(en) Ron Spruit, Thea Jelier, Berend Ponger, Ariadne Roelants
Diaken(en) Clara Hagen, Ries Jelier, Jorrit Berkel
Kosters  Theo Visser, Jan Sinke
Organist Rogier Postma
Lector Gerard v Donselaar
Collectanten  Liesbeth vd Ploeg, Anja Homburg, Cees Heek, Elly Heek
Ontvangstcommissie  Thea de Goede, Anneke Sinke
Leiding créche Anneke Sinke, Ina v Ginkel
Kindernevendienst Peter, Hanneke
Koffiedienst Ria en Lotte Reuler
Bloemen  Ina v Ginkel
Autodienst Riek v Donselaar
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  Jur Koerts
Sparrenheide Harry Smit