KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag  25 augustus 2019 10.00 u
 Bijzonderheden Gezamenlijke dienst met 't Hoge Licht
 Voorganger ds. Joke de Zwaan
Ouderling(en) Anja Homburg
Diaken(en) Jorrit Berkel
Kosters Henk Westerhoff, Jan Sinke
Organist Dik Boelee
Lector Peter Tabbers
Collectanten  Ria v Grondelle, Rebekka Geitenbeek, Greet Wagenaar, JanWillem Ypma
Ontvangstcommissie Tineke Bos, Tiny Liebeek
Leiding créche Anneke Sinke, Ina v Ginkel
Kindernevendienst Mathilde, Arendi
Koffiedienst Jan en Xenia Wolleswinkel
Bloemen  Joke de Vaal
Autodienst Evert v Grondelle
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  
Sparrenheide