KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   1 september 2019 10.00 u
 Bijzonderheden  Gezamenlijke dienst met 't Hoge lIcht
 Voorganger ds. Aleida de Hoog
Ouderling(en) Gijs Schaap 
Diaken(en) Jan Geurkink
Kosters  Bram Dekker, Corma Schaap
Organist Wouter Harbers
Lector Geja Achterberg
Collectanten  Remco Leyh, Ger v Waveren, Joke de Vaal, Ab v Westreenen
Ontvangstcommissie Ger v Waveren, Gerrie Bos
Leiding créche Anne v Rooij
Kindernevendienst Liesbeth, Rebekka
Koffiedienst Corma Schaap., Babetter Dubbeld
Bloemen  Ella v Oostenbrugge
Autodienst Dick Vlot
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  Ries Jelier
Sparrenheide Ron Spruit