KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   8 september 2019 10.00 u
 Bijzonderheden  
 Voorganger ds. Trinette Verhoeven
Ouderling(en) Anja Homburg
Diaken(en) Ries Jelier
Kosters Ella v Oostenbrugge, Theo Visser
Organist Paul v Oosten
Lector Mirjam Dekker
Collectanten  Lidy Nijhof, Tiny Liebeek, Jan Nicolai, Ria Vreeken
Ontvangstcommissie Ria Lips, Janneke v Zanten
Leiding créche Heleen vd Brom
Kindernevendienst  
Koffiedienst Ieke Jaarsma, Zwanita v Gent
Bloemen  Nel vd Meer
Autodienst Heleen vd Brom
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  
Sparrenheide