KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   15 september 2019 10.00 u
 Bijzonderheden  
 Voorganger ds. Aleida de Hoog
Ouderling(en) Ron Spruit
Diaken(en) Jorrit Berkel
Kosters  Corma Schaap, Henk Westerhoff
Organist Walter vd Brom
Lector Dixy Veenstra
Collectanten  Liesbeth vd Ploeg, Anja Homburg, Cees Heek, Elly Heek
Ontvangstcommissie Gerry Wolleswinkel, Anneke Sinke
Leiding créche Elizabeth Sollman
Kindernevendienst  
Koffiedienst Henk en Els Kooy
Bloemen  Gerry Wolleswinkel
Autodienst Riek v Donselaar
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  Gijs Schaap
Sparrenheide Thea Jelier