KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   22 september 2019 10.00 u
 Bijzonderheden m.m.v. de Cantorij
 Voorganger ds. Marian v Giezen
Ouderling(en) Gijs Schaap
Diaken(en) Ries Jelier
Kosters Jan Sinke, Ella v Oostenbrugge
Organist Walter vd Brom
Lector Barend Samsom
Collectanten  Ria v Grondelle, Rebekka Geitenbeek, Greet Wagenaar, JanWillem Ypma
Ontvangstcommissie Nel vd Meer, Tineke Bos
Leiding créche Anne v Rooij
Kindernevendienst  
Koffiedienst Ria v Grondelle, Margo Visser
Bloemen  Piet, Dicky Spui
Autodienst Evert v Grondelle
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  
Sparrenheide