KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   29 september 2019 10.00 u
 Bijzonderheden  
 Voorganger ds. Auke v Nijen
Ouderling(en) Thea Jelier
Diaken(en) Jan Geurkink
Kosters  Theo Visser, Henk Westerhoff
Organist Paul v Oosten
Lector Marieke Schut
Collectanten  Remco Leyh, Ger v Waverern, Joke de Vaal, Ab v Westreenen
Ontvangstcommissie Ida Mol, Thea de Goede
Leiding créche Elizabeth Sollman
Kindernevendienst  
Koffiedienst Hanneke v Breenen, Margreet le Clercq
Bloemen  Maria Snijder
Autodienst Heleen vd Brom
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  Ariadne Roelants
Sparrenheide Gijs Schaap