KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag  6 oktober 2019, 10.00 uur
 Bijzonderheden  Intrededienst ds. Gerrit van Dijk en ds. Elisabeth Posthumus Meyes
 Voorganger  ds. Trinette Verhoeven
Ouderling(en)

 Evert Geitenbeek

Diaken(en)  Clara Hagen
Kosters  Jan Sinke en Bram Dekker
Organist  Paul Van Oosten
Lector  Mirjam Dekker
Collectanten   Lidy Nijhof, Tiny Liebeek, Jan Nicolai, Ria Vreeken 
Ontvangstcommissie  Tiny Liebeek en Ger van Waveren
Leiding créche  Elisbeth Sollman
Kindernevendienst  Mathilde
Koffiedienst  Bas en Ida van Duuren
Bloemen   Tiny Liebeek
Autodienst  Dick Vlot
Beamer etc.   Michel en Mylene
Bartimeus  
Beukenhorst  
Sparrenheide