KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   13 oktober 2019. 10.00 uur
 Bijzonderheden  
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
Ouderling(en)  Harry Smit
Diaken(en)  Jorrit Berkel
Kosters  Ella van Oostenbrugge en Corma Schaap
Organist  Paul van Oosten
Lector  Thijs van den Berg
Collectanten   Liesbeth van der Ploeg, Mylene en Michel, Cees Heek, Elly Heek
Ontvangstcommissie  Gerrie Bos en Ria Lips
Leiding créche  Heleen van den Brom
Kindernevendienst  Rebekka en Bram
Koffiedienst  Ria en Lotte van Reuler
Bloemen   Rigje de Haas
Autodienst  Heleen van den brom
Beamer etc.   Henk Westerhoff
Bartimeus  
Beukenhorst  
Sparrenheide  Jur Koerts