Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad van Wijkgemeente Catharijne komt tien keer per jaar bijeen van september t/m juni. Extra eind juni in de vorm van een bezinningsbijeenkomst. De vergaderingen vinden in de regel plaats op elke tweede dinsdag van de maand. Daarnaast vergadert het moderamen op elke eerste dinsdag van de maand, behalve in de maand augustus.

Beknopte verslagen van kerkenraadsvergaderingen vindt u via MENU items kinks op de pagina > Downloads.